Τρόποι αναζήτησης μηνυμάτων στο GmailΣτο Gmail υπάρχουν μερικοί τρόποι για την εύκολη αναζήτηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Παρακάτω θα σας δείξω τους βασικότερους τρόπους αναζήτησης...


Αν, για παράδειγμα, αναζητάμε τα μηνύματα που έχουμε στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση xxx@yyy.zz μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στην αναζήτηση:


to:(xxx@yyy.zz)


Αν πάλι, θέλουμε μόνα αυτά που μας έχει στείλει ο xxx@yyy.zz γράφουμε:

from:(xxx@yyy.zz)

Για να ενώσουμε της δυο αναζητήσεις θα χρησιμοποιήσουμε τον λογικό τελεστή 'OR'

from:(xxx@yyy.zz) OR to:(xxx@yyy.zz)

Με αυτή τη εντολή θα εμφανιστούν και τα μηνύματα που έχουμε λάβει από τον xxx@yyy.zz και αυτά που έχουμε στείλει σε αυτόν.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου