Η κορυφαία λέξη του 2009


Σύμφωνα με έρευνα του Global Language Monitor η κορυφαία λέξη του 2009 ήταν η λέξη...