Μάθε που ψηφίζεις

Στη σελίδα http://www.ypes.gr/eeagr/eea.htm του Υπουργείου Εσωτερικών δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννησης μπορείτε να μάθετε για το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο ψηφίζετε.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου