Χρήσιμες εντολές για το twitter

Σε προηγούμενο post σας έδειξα πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές εντολές για την πιο εύκολη αναζήτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Gmail. Τώρα θα αναφέρω ορισμένες εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Twitter. Μερικές από αυτές τις εντολές είναι αρκετά παρόμοιες με εντολές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα που βασίζονται σε Linux.


Για παράδειγμα, το Twitter έχει την εντολή "WHOIS" με την οποία μπορείτε να βρείτε το 'bio' του κάθε χρήστη. Για να κάνετε χρήση της εντολής, απλά πληκτρολογήστε "WHOIS χρήστης"  με τα εισαγωγικά στο post box του twitter, αντικαταστήστε το χρήστης με το όνομα του χρήστη που θέλετε να βρείτε πληροφορίες και κάντε κλικ στο "Update".

Όταν πατήσετε το "Update", θα δείτε τις πληροφορίες του χρήστη σε ένα αναδυόμενο παράθυρο, το οποίο βέβαια δεν θα αναρτηθεί στο timeline σας.

Άλλες ενδιαφέρουσες εντολές είναι οι "GET όνομα χρήστη", για να δείτε τα τελευταία τιτιβίσματα από ένα χρήστη. "FAV
όνομα χρήστη", για να χαρακτηρίσετε ως αγαπημένο το τελευταίο τιτίβισμα από ένα χρήστη. "SET LOCATION περιοχή", ενημερώνει τη τοποθεσία σας στο προφίλ σας. "STATS", εμφανίζει τα στατιστικά στοιχεία για το λογαριασμό σας

καλά τιτιβίσματα!

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου